در سال 1338 برای اولین بار دنیا را دیدم! کنجکاوی من از دنیای جدید وقتی برایم جالب تر شد که در سال 1363 در تهران فارغ التحصیل گردیدم. خیال می کردم دنبال تکه نانی هستم که در کسوت معلمی متوجه شدم طالب بی نهایتم وشادمانه به خود بالیدم! پس از آن با خداوند سبحان نرد عشق می بازم واوست مقصد ومقصود ونازنینم. واینک در محضر والای او در خدمت شما هستم تا لحظه های آخرینم!

ارسال نظر