معماری

کارم به سختی خورده

خدایا نعمتم دادی و شاکرم نیافتی

مرا خواندی و شنوایم نیافتی

نشانم دادی و بینایم نیافتی  

مبتلایم نمودی و صبورم نیافتی

معروفم نمودی و با معرفتم نیافتی

 شادم نمودی و شاد کننده ام نیافتی

خدایا کارم به سختی خورده است

کارم به سختی خورده است

به سختی خورده است

و فقط تو میتوانی آسانش نمایی

تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری

شکسته دل من ،جانا به عهد خود وفا کن

همچنین ببینید

ان سوی نمایندگی (قسمت دوم)

مجلس در راس اموراست. مجلس خانه ملت است. تا انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی فرصت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.