معماری

زندگی زیباست!!!

زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است.
سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشند
 و مگر نه آنکه گردن ها را باریک آفریده اند تا در مقتل کربلای عشق آسان تر بریده شوند؟
 و مگر نه آنکه از پسر آدم عهد ازلی ستانده اند که حسین را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد؟
و مگر نه آنکه خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود؟ و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی ما که کره زمین باشد، برای ماندن در اصطبل خواب و خور آفریده اند؟
 و مگر از درون این خاک اگر نردبانی به آسمان نباشد ، جز کرم های فربه و تن پرور بر می آید؟
 پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف های دلتنگ و در پس این پنجره های کوچک که به کوچه هایی بن بست باز میشوند نمی توان جست، بهتر آنکه پرنده روح دل را قفس نبندد.
پس اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر….
پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد……
گنجینه آسمانی
سید مرتضی آوینی
 
 
چه خوشست حال مرغی که قفس ندیده باشد

و نکوتر آنکه مرغی زقفس پریده باشد

پر وبال خود بریدیم ودر قفس گشودیم

 چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد

همچنین ببینید

ان سوی نمایندگی (قسمت دوم)

مجلس در راس اموراست. مجلس خانه ملت است. تا انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی فرصت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.