معماری

عباسعلی پوربافرانی : دهکده گردشگری در نایین تاسیس می شود

 

عباسعلی پور بافرانی منتخب مجلس دهم در نشست کارگروه  فنی مناطق نمونه گردشگری در شهر دار ی با حضور امام جمعه وفرماندارنایین شرکت کرد.

این جلسه با حضور امام جمعه،منتخب مردم نایین در مجلس دهم،فرماندار،معاونت فرماندار،شهردار واعضای شورای شهر حضور داشتند.

همچنین ببینید

قسمت چهارم برنامه از جنس آرامش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.