معماری

گزارش شب چهارم ماه محرم /تصاویر

گزارش مراسم شب چهارم ماه محرم / تصاویر

۲۰۱۵۱۰۱۷_۲۰۲۸۰۰ (Копировать)۲۰۱۵۱۰۱۷_۲۰۲۵۵۷_4 (Копировать)۲۰۱۵۱۰۱۷_۲۰۲۸۵۸ (Копировать)

۲۰۱۵۱۰۱۷_۲۰۴۲۵۴ (Копировать)

 

همچنین ببینید

محرم در بافران

بوی نسیم حزن و ماتم از سرزمین بلای نینوا به مشام می رسد و دل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.