معماری

۲۳ مهرماه روز جهانی نابینایان گرامی باد

نگاه کن؛ با تمام وجودت نگاه کن! دنیا کوچک تر از آن است که نتوانی پیدایش کنی و به انتهای آن برسی. درختی و کوهی نیست که در تو قد علم نکرده باشد.دیدن یا ندیدن؛ مسئله ای نیست!  اگر چراغ دل خاموش باشد، چشم سر، از همه زیبایی های جهان، جز یک تابلوی تکراری و همیشگی، چیز دیگری نخواهد دید
به پاکی عصای سفیدِ دستانت سوگند، دل روشن، بهترین هدیه خداوند است.

روز جهانی عصای سفید گرامی باد نگاه کن؛ با تمام وجودت نگاه کن! دنیا کوچک تر از آن است که نتوانی پیدایش کنی و به انتهای آن برسی. درختی و کوهی نیست که در تو قد علم نکرده باشد. دریاها، تداوم امواجشان را و توالی جزر و مدشان را در تو تکرار می کنند. هیچ دشتی به گستردگی سینای سینه تو نیست و قلب تو شاید شلوغ ترین بندر دنیا باشد؛ آنجا که کشتی ها به امن ترین ساحل خیال می رسند. شاید هم قلبت متروک ترین کلبه آن سوی جنگل باشد؛ یا سوت و کورترین غارِ جامانده در کوه و یا بی عابرترین کویر. ولی هر چه باشد، دنیا با تمام فصل هایش، با همه فراز و فرودش، در تو جریان دارد و نبود رنگ و نور، نمی تواند بین تو و کاینات، حصار بکشد. دیدن یا ندیدن؛ مسئله ای نیست! اگر چراغ دل خاموش باشد، چشم سر، از همه زیبایی های جهان، جز یک تابلوی تکراری و همیشگی، چیز دیگری نخواهد دید به پاکی عصای سفیدِ دستانت سوگند، دل روشن، بهترین هدیه خداوند است.

همچنین ببینید

شهروستا

روستای «بافران» از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر« بافران» شناخته می‌شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.