معماری

چهره محبوب وخدمتگزار سال ۹۳بافران کیست؟

دربین دوستان کسانی هستند که بیشتر از دیگران برای خدمت به مردم وقت می گذارند.

خدمت به مردم در اسلام از جایگاه والایی برخورداراست.وهمین مقوله خدمت به مردم بهانه خوبی است تا با الگو قرار دادن افراد خدوم وزحمتکش،دیگران را هم به این فریضه مهم ترغیب کنیم

اری، افرادی هستند که در خدمت به مردم وپاسخگویی به انها وپیگیری مسائل اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند،وحتی از وقت خود وخانواده خود هم می زنند تا گره ای از مشکل مردم به خصوص مردمی که دستشان به جایی بند نیست بردارند.

وهزار نکته باریک تر ازمواینجاست که این افراد خارج از مسئولیت اداری وبدون هیچ چشم داشتی وتنها به خاطر رضای خدابه خلق خدا خدمت می کنند.یکی از دوستانی که توفیق وفرصت خدمت اینچنینی پیدا کرده است می گفت درایام تعطیلات عید به طور میانگین ۱۰۰۰تماس تلفنی را جواب داده ام که خیلی از تلفنها حتی در حیطه کاری من نبوده وبیشترین تماس ها مربوط به اشتغال جوانان منطقه بوده که در حد توان خود کمک نمود ه ام.

در این میان کم نیستند افرادی که به بهانه های مختلف،وتوجیهات به ظاهر درست خود، شانه از زیر بار مسئولیت خالی می کنند ودرمقابل خدمت ناچیز خود،توقعات زیادی دارند وحتی برای امضا کردن یک نامه ساده هزارن توجیه می اورند تا نهایتا به مقاصد سیاسی ودنیوی خود برسند.

اری این افراد متاسفانه اگر بتوانند خدمتی هم بنمایند با این شعار که (چراغی که به خانه رواست به مسجد روانیست)تمام خدمات اجتماعی رابه سمت وسوی نزدیکان خود می کشند که صد البته در غفلت به سر می برندوسخت در اشتباه هستند.

بدون شک کسانی که خالصانه خود را وقف مردم کرده ا ند با کسانی که با اشغال کردن موقعیت های اجتماعی تنها مطامع ومنافع خود ونزدیکان خود رامی بینند ودر مقابل خدمت های انجام نداده به مردم منت می گذارند از منظر قران واسلام یکی نیستند.

جا دارد با لبیک گفتن به ایات قران کریم وبا احترام به اموزه های دینی کسانی که خدمت خالصانه وبدون منت را مشی خود قرار داده اندمعرفی شوند.تا دیگران هم در این زمینه تشویق وترغیب شوند ودر کارهای خیر بریکدیگر سبقت گیرند.

بابیان این اوصاف به خوبی می توان تشخیص داد که چه کسی درسالی که گذشت فرصت وتوفیق خدمت بیشتری به مردم داشته است.وبه تعبیر دوستان چهره سال بافران درسالی که گذشت مشخص می شود که به صورت مصداقی در فرصتی مناسب تر ایشان را معرفی مینماییم.

چهره ای که در بیشتر مراسمات حضور فعال داشته است.کسی که سنگ صبور مردم بوده،ومردم بافران ومنطقه برای حل مشکلات خود بیشترین تماس وارتباط راباایشان داشته اند.

.

همچنین ببینید

گزارش تصویری از شب هفتم ماه محرم

مراسم شب هفتم ماه محرم با حضور امام جمعه شهرستان نایین حجت الاسلام سجادی و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.