معماری

چشم انداز بافران درسال ۹۴

سال ۹۳با تمام خوبیها وبدیها گذشت.بافران ما هم در یکسالی که گذشت دستخوش تحولات زیادی بود.اما انچه همه ما را نسبت به اینده بافران امیدوار می کندوحدت وهمگرایی مردم ومسئولین است،که از دیرباز، زبان زد خاص وعام بوده است.

ازدیگر نکات برجسته مردم بافران شور وانگیزه مردم بافران هست ،مردمی که خستگی را خسته کرده اند ،در همه مراسمات حضور چشمگیر وپررنگی دارند،از شرکت در نماز جمعه وجماعات گرفته تا دیگر مراسمات که همه انها به خوبی وسر وقت انجام می شود، اگر چه بعضی از مراسمات قانون نانوشته ای دارد،اما تعطیلی ندارد.

جلسات منظم شورا ومسئولین ومردم ومعتمدین هم در سالی که گذشت بازار داغی داشت،جلساتی که با حضور همه سلایق برگزار می شودونتایج خوبی هم داشت.

در اغازین روزهای سال، اولین جلسه شورا وشهردارومعتمدین با حضور علما وطلاب بافرانی با حضور حاج اقا اسلامی در محل دارالقران برگزار شد،که برکات خوبی داشت .

از جمع بندی جلساتی که در بافران برگزار شده است اینگونه بر می اید که اگر چه بافران در سالی که گذشت ،موفقیت های خوبی داشته است،اما مسئولین برای اینکه بتواند در اینده از موفقیت های بهتری برخوردار شود باید چشم اندازی حداقل بابرد ۵سال رابرای اینده بافران ترسیم کنند

البته این برنامه ریزی فقط متوجه مسئولین فعلی واعضای شورا نمی شود بلکه همه کسانی که برای اینده بافران دل در گرو خدمت دارند بایددر سال ۹۴دغدغه های خود را به منصه ظهور وعمل برسانند.وبه قول دوستان عزیز،فاصله خودرا از کنار گود به سمت میدان عمل کم نمایندوصدالبته که شورا هم زمینه همه افرادی که دغدغه خدمت به بافران را دارند رافراهم خواهند کرد.

بدون شک اولویت های کاری بافران برای اینده مشخص شده است،ودوستان بزرگوار چشم اندازخوبی رابرای بافران ترسیم نموده انداما برای چندمین بار از قول خود وهمه دوستان دلسوز معروض می دارد، که بافران برای رسیدن به انچه شایسته ان است نیازمند برنامه ای منسجم است.وبرنامه نیاز به اندیشه های ناب ومتخصص دارد،واندیشه های ناب زاییده اتاق فکری است که که جای خالی ان بیش از پیش احساس می شود.

همچنین ببینید

شهروستا

روستای «بافران» از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر« بافران» شناخته می‌شود

یک دیدگاه

  1. سلام و ارادت
    فقط یک جمله می توان گفت: جانا سخن از زبان ما می گویی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.