معماری

سبک زندگی امام حسن عسگری(ع)

یکی از نوادگان امام صادق (ع)به نام حسین مبتلا به گناه شراب خواری بود،یک باربرای حاجتی به درمنزل احمدبن اسحاق که وکیل اوقاف بود رفت تا بااودیدار کندامااحمدبه اورانداد.

سیدباحال غم واندوه به خانه خودبرگشت،در همان سال احمدبن اسحاق به حج مشرف شدهمین که دربین راه به سامرا رسیداجازه خواست که با امام حسن عسگری (ع)دیدار کند اماامام اورانپذیرفت،احمدگریه طولانی وتضرع نمود،تا ان گرامی اجازه ورود داد همین که خدمت امام رسیدعلت راسئوال کرد وپرسیدای پسررسول خدا من از موالیان وشیعیان شما هستم علت اینکه مرا از زیارت خودمنع کردید چه بود؟

 

حضرت فرمودنددلیلش این بود که توپسر عموی مارا از خانه خودراندی،احمد گفت قسم به خدا اینکار رانکردم مگربرای گناهی که مرتکب شده بودمی خواستم نسبت به گناه خود متنبه شود

واز گناه خودتوبه نمایدحضرت فرمود راست گفتی ولی ناچاری که شیعیان ما مخصوصا سادات را احترام نمایی ودر هرحالی حقیرنشماری وبه انها اهانت نکنی درغیر اینصورت از زیانکاران خواهی بود

زیرا که انها منتسب به ماهستند.احمد،به قم امد طبقات مختلف مردم برای دیدن او امدند ان شخص، سیدگناهکار هم ،امد احمد به احترام او بلند شد واورابه جای خودش جای داد ان شخص تعجب کرد وعلت تغییر رفتارش راپرسید،احمدماجرای دیدار خودبا امام راشرح دادوگفت حضرت به من توصیه کردند که در هرصورت احترام شما را حفظ نمایم ان شخص از رفتار وتوصیه امام خجالت زده شد

 

واز گناه خود توبه کرد واز زهاد زمان خود شدومعتکف درمساجدبودتا از دنیا رفت،اری این سبک زندگی امام هست که اجاز ه بی حرمتی به شیعیان مخصوصا سادات را نمی دهندو به ملازمان خود توصیه میکنندتابا رفتارشان مردم رابه دین خدا دعوت نمایند.                                                                                                                                                                     سبک زندگی ۱۴معصوم(ع)ص ۳۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین ببینید

پیکر شهید حسین پوربافرانی تشییع و در گلزار شهدای بافران آرام گرفت

پیکر پاک شهید حسین پوربافرانی که بعد از ۳۵ سال در جریان کاوش و تفحص …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.