معماری

قدمگاه بافران ؛شعبه ای از حرم رضوی

قدمگاه امام رضا(ع)دربخش غربی بافران ودقیقا درپشت حسینیه بافران قراردارد،این بقعه متبرک دربین مردم به پادرخت شهرت دارد
مردم معتقدند که حضرت امام رضا(ع)هنگام مهاجرت به مرو ازاین مکان عبور کرده ودر زیر درختی که درمکان پادرخت است غذاتناول فرموده اند،وازاب قناتی که درکنار ان درخت است نوشیده و وضوساخته اند ونماز خوانده اند.
شاه عباس صفوی  وقتی می خواست پیاده به زیارت بارگاه امام رضا (ع)برود این مسیر رابرگزید ودستور داد تا صحنی بنا کنند که دیوار ان به یاد غذا خوردن  ان حضرت به جای کاشی معمولی  باکاسه بشقاب کاشی زینت یافته بود
.بدون شک انچه به این بنای مختصر و ناچیز قدر وارزش داده،وبه عظمت وشکوه این بنا افزوده قدمهای مبارک حضرت است که دل هر انسان عاشقی را بالبداهه مجذوب خود میکند واین خود دلیلی بر حضور قطعی امام دراین منطقه است.

مردم بافران درتمام مناسبتهای مذهبی بعداز حرکت از حسینیه به این مکان می ایندتا ارادت قلبی خودرابه ائمه علیهم السلام نشان دهند.وهم ادای احترامی به هشتمین امام خود ثامن الحجج(ع)داشته باشند
قدمگاه امام رضا(ع)فتح بابی برای دلهای عاشق وعزادار ست که دلهای خود رااز همین مکان به حرم رضوی پیوند زنند وعاشقانه هنگام ورود به این مکان این شعر معروف رابا خود زمزمه کنند که:
خسرو شمس والشموس                          رضاسلام علیک
پادشه ملک توس                                     رضا سلام علیک
به هر حال این بقعه حال وهوای خاصی به بافران بخشیده و درروزهای پنجشنبه سفرهای نذری دراین مکان برقرار می شود.

به هر حال مامفتخریم، که خداوند توفیق میزبانی امام معصوم را نصیب مردمان این سرزمین کرد
ما باید ادامه دهنده راه انان باشیم.
انچه امروز درباره این بقعه متبرک دربافران ،مشهود است انست که ساختمان فعلی بقعه در شان وجایگاه قدمگاه نمی باشد.
می طلبد که متولیان وبزرگان شهربافران، در راس همه امور، کار ساخت بنایی زیبا ودر خور شان این بقعه رادراولیت کار خود قرار دهند.

همچنین ببینید

شهروستا

روستای «بافران» از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر« بافران» شناخته می‌شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.