معماری

چه کسی دربافران حرف اخر رامی زند؟(اتاق فکر بافران کجاست)

بایک نگاه اجمالی به گذشته بافران،به خوبی در می یابیم که تمام کارهایی که توسط افراد قدیمی بافران انجام شده روی اصول وحساب و

کتاب بوده است

،اگر بخواهیم به صورت مصداقی اشاره ای داشته باشیم کافی است نگاهی به ساختاربافران یابه تعبیر امروزیها نگاهی به

مهندسی بافران که درگذشته انجام شده داشته باشیم

،مهندسی بافران بایک دوراندیشی وظرافت خاص همراه بوده است،مثلا مسجدجامع

طوری در بلندی وکرسی قرار گرفته که بعد از چندین سال هنوز هم در معرض اب قرار نمی گیرد.

ویا درباره نوع انتخاب کلی مردم برای زندگی به گونه ای موقعیت بافران طراحی شده است که دسترسی افراد به اب که در گذشته نیاز اولیه مردم

برای شست وشوبوده اسان باشد.

این دقت وظرافت فقط مربوط به معماری بافران نمی شود،در زمینه های دیگر هم مردم به صورت تخصصی به مسائل نگاه می کردند.

بدون شک تمام موفقیت هایی که نصیب گذشتگان ماشده به صورت اتفاقی وبرخواسته از تراوشات ذهنی افراد نبوده،

بلکه شواهدنشان می دهد

 

که تمام کارهاازیک پشتوانه قوی علمی وتخصصی برخوردار بوده که دران هیچ غرض ورزی ،ومنیت وخودرایی وجودنداشته است.

 

 

 

بااین مقدمه اجمالی می توان به جرات گفت ؛که بافران مادرگذشته توسط یک اتاق فکرقوی هدایت می شده است.

اما امروز برای همه جای سئوال وجود دارد که  تصمیمات ریزوکلانی که برای بافران گرفته می شود در کدام

اتاق فکر کارشناسی می شود،واساسادرهنگام تضارب اراء چه کسی حرف اخر را میزند

 

یادم هست در زمانی که مادانش اموز بودیم واز مقطع راهنمایی می خواستیم به دبیرستان برویم،یک دبیرستان دربافران تاسیس شد،اسم این دبیرستان

رانوبنیادگذاشتندبیش ازسی نفردر کلاس اول دبیرستان تحصیل می کردندبعداز سه ماه که از اغاز سال تحصیلی گذشت،یک نظام جدیداموزشی به صورت ازمایشی درسطح

استان اصفهان،برگزار شد،یکی از این دبیرستانها همین دبیرستان نوبنیادبافران بودکه بعدهانام سلمان فارسی را برایش انتخاب کردند،درهمان سال بیشتردانش اموزان بافران

ترک تحصیل کردند هنوز که هنوز است برای من جای سئوال است که دران مقطع بافران چه نیازی به این دبیرستان داشت،چه کسی تصمیم گرفت که وسط سال بایدنظام اموزشی تغییرکند

وازهمه عجیب ترجانمایی دبیرستان بود که ان رادرقبرستان ساختند.جواب دانش اموزانی را که دران سال ترک تحصیل کردندچه کسی می دهد،ایا کسانی که به خاطر منافع خودچنین هزینه ای راروی دست دولت گذاشتندامروز حاضرندپاسخگوباشند.البته کارهای این چنینی دربافران ما کم نیستند.

،من فکرمی کنم وقت ان رسیده است که دربافران اتاق فکری شکل بگیرد ونگاههای فردی به نگاه های کلی واجماعی تبدیل شود

انتظارعمومی ان است که کارها به صورت برنامه ریزی شده ودرقالب طرح های مطالعه شده باشد.رشدناموزون وکاریکاتوری بافران،مبلمان شهری بافران رادراینده دچار مشکل میکند.

یادمان باشدکه دربافران کارهای خوبی انجام شده وما بایداز مسئولین عزیز که بدون هیچ چشم داشتی کمرهمت به خدمت بسته اندتشکرکنیم به خصوص عزیزانمان درشورای شهربافران که از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

 

همچنین ببینید

شهروستا

روستای «بافران» از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر« بافران» شناخته می‌شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.