معماری

اسیب شناسی فرهنگی بافران؛ضرورت همگرایی بچه های بافران

بافران ما ؛اصالتهایی دارد که کسی نمیتواندمنکر ان شود اصالتهایی؛ که درخون وپوست ماریشه دوانیده است، اصالتهایی که امروز، جزیی از مرام واخلاق واداب ورسوم ماشده است

اصالتهایی که انقدر قدرت دارند که حالا حالا ها، مابتوانیم به خودببالیم که بافرانی هستیم،وبه انها افتخارکنیم

مامفتخریم؛که همواره توفیقات الهی شامل حال دیارمان بوده است

مفتخریم که توفیق میزبانی امام هشتم اقا علی بن موسی الرضاراداشته ایم،ومردمان دیارمان،مشمول دعای حضرت قرار گرفته اند،وقدمگاه حضرتش امروزه دربافران،شعبه ای ازحرم رضویست

مامفتخریم وبه خود می بالیم که زادگاهمان را خدا درجایی قراردادکه دل مردمانش از عشق ومودت به مولایمان حسین (ع) لبریز است وماادامه دهندگان راه انهاهستیم

خدایا؛ تورا شاکریم که زادگاه مارا باکسانی مشترک کردی که از سخت کوشی وکاروتلاش وهمت والایشان همگان، انگشت حیرت به دهان گرفته اند.همان هایی را می گویم که در تمام عرصهانمونه ای بی بدیل بوده اند

اری ما مفتخریم که اولین شهید منطقه نایین،شهیدنعمت الله پوربافرانی،اهل دیارمان بافران است وبه خود می بالیم که مصداق ایه شریفه (السابقون السابقون اولئک المقربون )قرار گرفته ایم

مامفتخریم که بافرانمان زادگاه معلمان فرهیخته ایست که برای تربیت نسل فردای فرزندان از جان مایه گذاشته اند،وپاداششان راجزخداکسی نمیتواند بدهد.
وهزاران افتخارات دیگر که زبانم ازبیان انهاقاصر والکن است.

اما عزیزان بافرانی که درجای جای میهن اسلامی دل درگرو خدمت موطن خویش دارید:

انچه از پیشنه بافران نوشتم تنها بهانه وفتح بابیست برای اینکه بگویم اگر دیر بجنبیم انچه را باسختی به دست اورده ایم به اسانی از دست خواهیم داد.
نمی شودفقط دلخوش به گذشته باشیم واز اینده غافل شویم .

ان چه ضرورت امروز عزیزان بافرانی است همگرایی است که امروز به هردلیلی که نمی خواهیم دنبال مقصربگردیم بعضا به واگرایی تبدیل شده است.
به امیدان روزی که بتوانیم تنها یک بار جلسه ای بگیریم که تمام بافرانی ها باهر سلیقه ونظرودیدگاه بتوانیم کنار یکدیگربنشیم .موفق باشید

همچنین ببینید

ان سوی نمایندگی (قسمت دوم)

مجلس در راس اموراست. مجلس خانه ملت است. تا انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی فرصت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.