معماری

نیم نگاه

File0239

می شود در شهر آهن و دود هم با گوشت بره ونان خانگی خانه پدری دلخوش بود

می شود 

کمی همت می خواهد 

همچنین ببینید

آموزش و تکلم کودکان به زبانی غیر مادری باعث نابودی هویت آن ها می شود

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر حوزه‌ی فرهنگی گفت: آموزش و تکلم با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.