معماری

بسیجی یعنی علی(ع)،که تمام وجودش وقف اسلام بود.

هفته بسیج درحالی اغاز می شود که هنوز تا بسیجی شدنمان راهای زیادی مانده است.                                                                                                                                                                                                                                                   بسیجی شدن باشعارسازگاری ندارد،وان رابایددراعمال ورفتارمان جستجوکنیم،                                                                                                                                        اصولا؛ دین اسلام دین شعار نیست،دین عمل است،                                                                                                                                                                   مادراسلام فریضه ای بالاتر از نماز نداریم،در اذان واقامه‌ نماز، ازنماز ،تعبیربه عمل میشود(حی علی خیرالعمل)نماز، شعارنیست نماز عمل است؛ زیرا نماز قرار است اعمال مارا درست کند(ان الصلوه تنهی عن الفحشائ والمنکر)نماز؛ فحشا ومنکررا،ازبین می برد،                                                                                                                                                  بعدازنماز درباره انتظار فرج هم که یک مبحث اعتقادیست همینگونه است درحدیث معروف دارد که (افضل الاعمال انتظارالفرج)میفرمایدافضل اعمال ،انتظار فرج است نمی گویدافضل الشعار،بلکه انتظار فرج راهم بایددر رفتار واعمالمان جستجوکنیم،یعنی کسی که منتظرامام زمان است بایداعمالش رادرست کند،تاامام زمان ظهورکند.                                                                 بسیجی شدن هم کمتراز نماز وانتظارفرج نیست                                                                                                                                                                               وقتی صحبت از بسیج می شودصحبت ازعمل است                                                                                                                                                                            اصلا بسیجی باشعارکاری ندارد،تمام کارهایش درعمل تجلی پیدا میکند،                                                                                                                                              تعبیر حضرت اقا ،درباره بسیجی هم مصداق بارز همین نکته است                                                                                                                                                                                                                                  (بسیجی یعنی علی (ع) که تمام زندگیش وقف اسلام است؛                                                                                                                                                         یعنی ببینیم سیره عملی مولای متقیان وپارسایان،چگونه بوده اس؛،                                                                                                                                                                                                                                  تمام زندگیش وقف اسلام است؛                                                                                                                                                                                          شایداین روایت معروف راشنیده اید،که یک روز حسنین مریض بودند حضرت فاطمه وامیرالمومنین،نذر    کردن برای سلامتی حسنین سه روز متوالی روزه بگیرند،روزه گرفتند،وسه روز متوالی افطاری خودرابخشیدن،                                                                                                                                                                                                     بسیجی یعنی همین(یعنی سه روزافطاری خودرابخشیدن در حالی که به ان افطاری نیازمبرم داشتند)                                                                                                             بسیجی یعنی بخشش دراوج نیاز؛                                                                                                                                                                                      مسئولین بایدامیرالمومنین راتراز قرار دهند،هر قدرفاصله بااین تفکرزیادباشدنمرها پایین است،                                                                                                                    بسیجی یعنی علی که از قاتل خود گذشت میکند وبه امام حسن درباره غذای ابن ملجم سفارش میکند،که مبادادراسیری گرسنه بماند                                                                   ،بسیجی یعنی علی که خودرا وقف مردم می کند،                                                                                                                                                                          به سراغ مستضعفین می رودغذایش رابرای انان می برد،وفقرا رادراوج قدرت فراموش نمیکند                                                                                                                           ومسئولین ما مخصوصایادبگیرندرفتارشان علوی باشد،                                                                                                                                                                        تعبیرمقام معظم رهبری بیان حکیمانه ای داردتا به مسئولین بگویددرخانه مانندخوانین ننشینیدکه مردم به سراغتان بیایند                                                                                 رفتارتان به گونه ای نباشدکه جواب تلفن مردم راندهید،                                                                                                                                                                       برویدبه سراغ مردم مستضعف،ازانها فرار نکنید،اعتبارشما ازهمین مردم است،                                                                                                                                          در رفتارتان علی راالگو قراردهید،بسیجی بودن را دررفتار وعملمان ثابت کنیم.                                                                                                                                       استادماعلامه جوادی املی میفرمودند:کسیکه درنماز شب چهل مومن را دعا میکندباید بتوانددر روز گره از کار چهل مومن باز کند،بسیجی بودن یعنی خدمت بی منت،نه خدمت به اطرافیان، که امیرالمومنین درپاسخ عقیل،اتش نشان اومی دهد،بسیجی یعنی خدمت به انان که جز خدا پناهی ندارند.                                                                                                                                                                                            بسیجی باشید.

همچنین ببینید

وداع با شهیدی که پیکرش پس از ۳۵ سال به‌وطن بازگشت

همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) مراسم وداع با پیکر شهید “حسین پوربافرانی” در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.