معماری

افسوس …

اشک های تلخی که بر گورها می چکند ترجمان
حرف های شیرینی هستند که روزگاری باید بر زبان می آمدند تا خنده بر لبها بنشانند و…

اما افسوس که پس از رفتن نعمت ، قدر عافیت را می فهمیم !

همچنین ببینید

قلعه رستم نشانگر دور اندیشی مردمان بافران قدیم

وجود هسته اولیه بافران در حوالی قلعه رستم است/ خبرگزاری شبستان: قلعه رستم قلعه ای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.