معماری

اقتصادی و عمرانی

یادداشت دوم؛ صندوق توسعه و آبادانی بافران

در یادداشت قبل درخصوص اینکه آیا بافران ما شهر شده یا خیر سوال کردیم و وعده داده شد در یک سلسله نوشتار به بررسی ابعاد مختلف این مسئله بپردازیم. در این یادداشت به اولین پرسش در این خصوص پرداخته و بخشی از پاسخ را بیان می کنیم. پرسش در اولین گام، به موضوع توسعه اقتصادی شهرمان می پردازم چراکه اقتصاد …

ادامه نوشته »

شهروستا

روستای «بافران» از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر« بافران» شناخته می‌شود

ادامه نوشته »