سایت بافران:
 • تقدیر و تشکر

  تقدیر و تشکر

  بسم الله ایام تعطیلات و نوروز است و همه عزیزان نویسنده و خواننده سرشان حسابی شلوغ… سایت هم طبق معمول در ایام تعطیلات، در حالت نیمه فعال به سر می...

 • سومین شماره نشریه سیمای بافران منتشر شد
 • اینجا، بافران… دو سه روز مانده به شو سال ماه نو

  اینجا، بافران… دو سه روز مانده به شو سال ماه نو

  سردبیر: مش غلااااااااااااام… اووووووووهووووووووووووووی مش غلاااااااااااااااااام… مش غلام: بععععععععع…..له… هووووووووو…ی ...

 • یک سال خوش با هم بودن چه صفایی داشت

  یک سال خوش با هم بودن چه صفایی داشت

    یکسال دیگر گذشت .عین باد .انگار دیروز بود که برای آمدن عید برای خانه پدری چمدان می بستیم و امروز که دو باره در صدد آمدنیم ۳۶۵روز خدا را نشانه ر...

 • مدیریت جهادی

  مدیریت جهادی

  مدیریت جهادی شورا جاتون خالی هیچ وقت آبگوشت که می خوردم پشتش نمی خوابیدم .اما امروز جمعه ای که تا ظهر بیشتر سرکار نبودم قبل از نهار آنقدر کمک خانه تکا...

 • پل و چفته پشت شومال خانه

  پل و چفته پشت شومال خانه

  عید نوروزی که همه در انتظارش بودیم بالاخره  آمد .بعد از یکسال درس و مشق و کمک بابایی ،این چند روزه عید اگر خدا بخواهد ………….. . هوا تقریبا  سوز زمستانی...